• info@sdra.co.ir
  • 021-66045467
  • 021-66012587

سیستم های ناوبری GPS به علت مزایایی از جمله ارزان بودن و دقت بالا، به صورت فراوان مورد استفاده قرار می گیرند. در عین حال این سیستم ها بسیار آسیب‌پذیر بوده و به راحتی می توان آنها را توسط یک شبیه‌سازی سیگنال ماهواره فریب داد و یا حتی از کار انداخت. لذا سرمایه گذاری تحقیقاتی بسیار زیادی در حوزه طراحی و ساخت انواع سیستم های ناوبری دقیق که وابسته به GPS نباشد و از تلفیق داده های سایر سنسورها، عدم حضور GPS را جبران نماید، در دنیا صورت گرفته است.

در این پروژه با شناسایی و بررسی روش های ناوبری بی‌نیاز از GPS مخصوص زمان های طولانی و الگوریتم‌های مربوطه، شبیه‌سازی رفتاری الگوریتم های مورد استفاده با قابلیت ترکیب انواع سنسورها و طراحی مفهومی یک نمونه سیستم ناوبری انجام پذیرفت.