• info@sdra.co.ir
  • 021-66045467
  • 021-66012587

با گسترش علم و رشد صنعت هوانوردي و صنايع هوايي يافتن يک مرجع ثابت(شمال) با دقت بالا از اهميت بسياري برخوردار بوده و روش‌هاي متفاوتي براي رسيدن به اين هدف ابداع گرديده است. در حالت کلي روش‌هاي شمال‌‌يابي را مي‌توان به دو گروه تقسيم نمود: گروه اول شامل روش‌هاييست که نيازمند اطلاعات خارجي هستند و گروه دوم روش‌هايي را دربر می گیرد که به اطلاعات خارجي نياز نداشته و تنها از سنسورهاي موجود برروي دستگاه شمال‌ياب استفاده مي‌کنند. بیشتر روش‌های گروه دوم سرعت زاويه‌اي زمين و يا اثر سرعت زاويه‌اي زمين را اندازه‌گيري و سپس با الگوريتمي راستاي شمال را تعيين مي‌نمايند. به روش‌هاي اين دسته اصطلاحا روش‌هاي اينرشيال در تعيين راستاي شمال گفته مي‌شود.

ژایروکامپس سیستمی است که راستای هدینگ را در مقایسه با یک جهت مرجع معلوم، مانند شمال مغناطیسی، جغرافیایی و یا هر راستای مشخص دیگری اعلام می‌کند. امروزه ژایروکامپس‌ها به شکل‌های مختلف و با قابلیت‌ها و دقت‌های متفاوت تولید می‌شوند. این تنوع از طریق به کارگیری سنسورهای متنوع و یا مکانیزم‌ها و طراحی‌های مختلف و بعضا ابتکاری قابل پیاده سازی است.

این پروژه با هدف رسیدن به فرایند نهایی ساخت انجام پذیرفت و منجر به تولید محصولات شمال یاب شرکت شد.