اخبار شرکت

جلسه آموزشی استفاده از سامانه ملی پایش آلودگی هوای کشور در محل سازمان حفاظت از محیط زیست کشور برگزار شد.

در این جلسه، سرکار خانم دکتر انصاری، معاونت محترم پایش سازمان محیط زیست، ضمن تشکر از مدیریت و کارشناسان شرکت برای راه‌اندازی این سامانه ملی، به تشریح اجمالی عملکرد سامانه و امکانات و ویژگی‌های آن پرداختند. پس از آن طی 6 ساعت آموزش فشرده، کلیه امکانات سامانه که در اختیار کارشناسان ادارات کل استانهای کشور قرار دارد، شرح داده شد. در پایان نیز به شرکت‌کنندگان گواهی‌نامه به همراه کلیه اسناد آموزشی و لوح فشرده نصب نرم‌افزار داده‌برداری توسط شرکت اعطاء شد.