رهپویان افلاک

سنجش بهتر برای کنش بهتر

دفاتر شرکت

برای مشاهده آدرس دفاتر شرکت، بر روی نشانه‌های موجود بر روی نقشه کلیک کنید

Renovation Masters

دفتر فنی

طرشت، بلوار شهید صالحی، خیابان فرهاد حسین‌مردی، آفرین شمالی، بن‌بست اول، پلاک ۹، واحد ۲
کد پستی: ۱۴۵۹۹۵۳۳۵۶
تلفن: ۶۶۰۴۵۴۶۷   ۲۱   ۹۸+

دفتر خدمات

خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، واحد ۱۱۷، دفتر سامانه‌های ناوبری و کنترل
کد پستی:
تلفن: +98 21 6616

دفتر مرکزی

خیابان آزادی، بلوار اکبری، خیابان اتکا، خیابان ناهید، بن بست دریا، پ10، واحد1
کد پستی: 1458818711
تلفن: 66087716، 66023003   ۲۱   ۹۸+
 • دفتر فنی

  طرشت، بلوار شهید صالحی، خیابان فرهاد حسین‌مردی، آفرین شمالی، بن‌بست اول، پلاک ۹، واحد ۲
  کد پستی: ۱۴۵۹۹۵۳۳۵۶
  تلفن: ۶۶۰۴۵۴۶۷   ۲۱   ۹۸+
 • دفتر خدمات

  خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، واحد ۱۱۷، دفتر سامانه‌های ناوبری و کنترل
  کد پستی:
  تلفن: +98 21 6616
 • دفتر مرکزی

  خیابان آزادی، بلوار اکبری، خیابان اتکا، خیابان ناهید، بن بست دریا، پ10، واحد1
  کد پستی: 1458818711
  تلفن: 66087716، 66023003   ۲۱   ۹۸+