رهپویان افلاک

سنجش بهتر برای کنش بهتر

دفاتر شرکت

برای مشاهده آدرس دفاتر شرکت، بر روی نشانه‌های موجود بر روی نقشه کلیک کنید

Renovation Masters

دفتر مرکزی

طرشت، بلوار شهید صالحی، خیابان فرهاد حسین‌مردی، آفرین شمالی، بن‌بست اول، پلاک ۹، واحد ۲
کد پستی: ۱۴۵۹۹۵۳۳۵۶
تلفن: ۶۶۰۴۵۴۶۷   ۲۱   ۹۸+

دفتر خدمات

خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، واحد ۱۱۷، دفتر سامانه‌های ناوبری و کنترل
کد پستی:
تلفن: +98 21 6616
 • دفتر مرکزی

  طرشت، بلوار شهید صالحی، خیابان فرهاد حسین‌مردی، آفرین شمالی، بن‌بست اول، پلاک ۹، واحد ۲
  کد پستی: ۱۴۵۹۹۵۳۳۵۶
  تلفن: ۶۶۰۴۵۴۶۷   ۲۱   ۹۸+
 • دفتر خدمات

  خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، واحد ۱۱۷، دفتر سامانه‌های ناوبری و کنترل
  کد پستی:
  تلفن: +98 21 6616