محصولات

دریافت و انتقال داده‌ سنسورها و آنالایزرها به یک سامانه مرکزی جهت تهیه و مشاهده انواع گزارشها

کنترل و جمع‌آوری اطلاعات مورد نظر از بخش‌های مختلف  بصورت آنلاین و نمایش آن‌ها در قالب گزاش‌های مورد نظر