محصولات

استودیوی انیمیشن‌سازی نما به همراه خانواده‌ای از سنسورهای زاویه‌یاب

سامانه ثبت حرکت نما شامل استودیوی انیمیشن‌سازی نما و خانواده‌ای از سنسورهای زاویه‌یاب با قابلیت نصب بر روی بخش‌ها و اعضای بدن انسان است. هر سنسور زاویه‌یاب، با بهره گیری از حسگرهای سه محوره ی شتاب سنج، مغناطیس سنج و ژایروسکوپ و با کمک الگوریتم ناوبری فیلتر کالمن، زوایای نسبی را نسبت به یک مرجع مشخص و به صورت زمان حقیقی نشان می دهد. با ارسال داده‌های زوایا به استودیوی انیمیشن سازی نما، امکان نمایش اطلاعاتی نظیر داده‌های خام سنسورها به صورت عددی و نموداری، وضعیت سنسورهای زاویه‌یاب متصل، نمایش سه بعدی حرکات بدن انسان و ... در هر لحظه فراهم می‌باشد.‌